Back to blog

Бъгове в софтуера на магнитно-резонансните томографи поставиха под въпрос 40 000 научни изследвания.

Mar 29th 2016 / Programming


Внимателната проверка на методологиите на медицинските изследвания с помощта на магнитно-резонансна томография буквално направи недействителни резултатите от цял клон на науката. 


В продължение на няколко десетилетия невробиолозите и когнитивните психолози за анализ на данните от МРТ са използвали статистическите програми AFNISPM и FSL. Сега стана ясно, че поради некоректно построените алгоритми, тези програми дават до 70% неверни резултати. Досега се считаше, че тази грешка не превишава 5%.

По този начин, около 40 000 научни работи, публикувани през последните 10-20 години, използвали данните на МРТ, са под въпрос. Освен това, разкритата погрешност ще окаже голямо влияние върху визуализацията на нервната дейност.

Функционалната магнитно-резонансна резонансна томография (fMRI) се използва в медицината от над 25 години и е твърде странно, че най-често използваните статистически методи, които се използват в софтуера на fMRI, и до днес не са били потвърдени чрез реални данни.

 

Статистическите методи са основата на интерпретацията на резултатите от fMRI. Чрез тях се определя активирането на определена област от главния мозък под влиянието на различни фактори - движението на крайниците и тялото, както и при различните патологични състояния.

Изследването е публикувано на 27-ми юни тази година в списанието Proceedings of the National Academy of Sciences.