Back to blog

"Да си поговорим за лидерството" с Минко Василев

Mar 12th 2020 / Eurocoders

Силното лидерство играе важна роля, когато един екип трябва да тръгне в правилната посока. Често лидерите са хората, които познават най-добре целта, но и какво е най-добро за техния екип. Те са хората, които взимат трудните, но важни решения, и предвождат всички по пътя към успеха.

Разбира се, като фирма с много години опит, Eurocoders може да се похвали с лидери, които вървят напред и ни водят към бъдещото. А днес сядаме да си поговорим с един от тях - Минко Василев – нашият CEO.

Здравейте, г-н Василев. Радваме се, че днес сте с нас, за да ни отговорите на няколко въпроса. Започваме с най-трудния – от къде започнахте, навлизайки в сферата си на дейност, и какво искахте да постигнете в онзи момент?

Започнах през миналия век в една провинциална класна стая, оборудвана с Apple II … Всъщност, българското му копие "Правец 82". Забавлението от програмирането стана професия, а професията продължи да е забавление. Аз съм късметлия да правя толкова години това, което харесвам, и сам съм избрал.

Според Вас, кои са най-важните човешки ценности, които демонстрирате като лидер?

Държа на думата си и се стремя да давам пример.

А кое беше най-трудното нещо, с което сте се сблъсквали като лидер?

Имало е трудни моменти, но не бих акцентирал върху нещо конкретно.

Кое е най-важното нещо, което един лидер трябва да притежава?

Да умее да обединява. Да може да изслушва и убеждава.

Следва важен въпрос, който вярваме, че вълнува всички, тръгнали по пътя на лидерството. Как се измерва успехът за вас като лидер?

Числовият измерител е финансовият резултат. Но за мен истинският успех е когато добрият финансов резултат позволява да се концентрираш изцяло върху проектите и това да носи удовлетворение.

Разкажете ни за момент, в който ви се е наложило да вземете решение, без да имате всички факти на разположение.

Дори и в най-консервативните организации решенията не се взимат на база на 100% сигурност и пълна фактология. За мен не е необходимо да имаш всичко налице, за да вземеш решение. По-скоро при натрупване на критична маса и добиване на вътрешна увереност трябва да се пристъпи към действие.

Един лидер трябва постоянно да общува както с екипа си, така и с клиентите. Писменото или вербалното общуване е по-лесно за вас?

Трябва да се владеят и двата начина на общуване. В зависимост от ситуацията трябва да се използва по-ефективният начин.

Как мотивирате екипа си?

Както вече споменах при предните въпроси, спазената дума е от значение, а доверието към лидера винаги е най-големият мотиватор за успешен работен процес. :-)

Как мислите, коя е най-силната Ви страна?

Не бих си давал сам оценки.

И, за финал - коя е най-трудната част в това да бъдеш лидер?

Нищо не е трудно, когато обичаш това, което правиш.