Back to blog

Какво представлява "гъвкавата"/agile методология?

May 10th 2016 / Programming

"Гъвкава" методология отнасяме към група от идеи и методи за управление на проектите, свързани със софтуерна разработка, характеризираща се с колаборативен и лесно приспособим подход.В общи линии, това означава, че при всеки етап – или "СПРИНТ" – от разработката, се произвежда работен продукт, макар и съкратена версия от финалната система, който, все още, не притежава всички елементи, планирани за финалната версия.


"Гъвкавите" методи позволяват на софтуерните изисквания да се разрастват или променят по време на етапа от тяхното разработване.


Осъзнаваме, че всеки клиент и всеки продукт са уникални, което означава, че не всеки софтуер ще следва идентичен път на разработка. Нуждите ви спрямо бизнес процесите могат да се променят по време на проекта, тъй като непрестанно възникват нови предизвикателства или се появяват нови възможности за подобрения.

С "гъвкавата" методология/Agile ние сме способни да се адаптираме към тези промени – можете да бъдете сигурни, че ще бъдете информирани по време на всяка стъпка от процеса.


SCRUMИнформираността и комуникацията не засягат само нашите клиенти  – използването ни на SCRUM методи (вътрешен framework за "гъвкави" софтуерни проекти) окуражава колаборативен подход и сред нашите екипи от разработчици. Разработчиците ни действат като сплотена единица, за да осъществят вашия проект, като, същевременно, всеки бива уведомяван за прогреса на останалите и какво още остава да бъде направено. SCRUM изисква и окуражава бързата обратна връзка и способността за бърза приспособимост към промени. За нашите клиенти предимството от това е, че поръчковият им софтуер е осъществен и на разположение по-бързо със сведени до минимум потенциални проблеми по пътя.