Back to services

Изграждане и интегриране на системи за онлайн разплащания

През последните години се наблюдава бум в онлайн пазаруването, което налага нуждата от надеждни и ефективни услуги за онлайн разплащания.


Eurocoders има 15-годишен опит в обработката на онлайн плащания: от малки сайтове, използващи процесори за извършване на плащания към трета страна, до системи, използващи собствен MID (Търговски Идентификационен Номер).


Предимствата за нашите клиенти:

- гъвкавост – гъвкави методи за приемане на плащания и извършване на разплащания;

- удобство – оптимизирано и лесно управление на паричния поток;

- сигурност - по-голяма сигурност при движение по разплащателните сметки;

- бързина – при обработка на транзакции през компютърната мрежа;

- интеграция – с редица системи за онлайн разплащане;

- билинг системи - изграждане на билинг системи с отлични параметри за управление на онлайн плащания и фактуриране;

- създаване и поддръжка на MID – уникален търговски номер, с който клиентът се идентифицира при онлайн разплащания;

- ефективни решения – за всеки онлайн магазин за изграждане на по-стабилни отношения с клиентите;


Улеснете достъпа на потребителите до предлаганите от вас услуги, като им предложите удобен и сигурен виртуален портал за разплащане.

WHY US?

Rich experience in project management.

Adequate solutions, perfectionism and functionality.

Successful implementation of projects.

We master the art of being creative.

OUR PASSION FOR WHAT WE DO LED US HERE. OUR VISION GUIDES OUR BUSINESS EVERY DAY - TO PROVIDE THE WORLD WITH THE BEST IT CONSULTING AND SOFTWARE DEVELOPMENT SERVICES IN EUROPE WHILE TAKING CARE OF OUR PEOPLE AND HONORING OUR VALUES.

Get a Call Back

If you need to speak with us about a general query, fill out the form below and we will call you back within the same working day.