Back to services

Пълна поддръжка на сървъра. Защита на сигурността

Сървърът е машината, която съхранява всички ресурси, с които борави Вашият уеб сайт, затова управлението му играе много важна роля за онлайн бизнеса.

Eurocoders предлага професионално „Управление и Поддръжка на Сървъри”. Клиентите ни получават гъвкава инфраструктура и мрежи с голям капацитет, необходими за генериране на по-голям приток от клиенти.


Какво включват нашите услуги:

- мониторинг – сканиране на сървъра за неизправности и потенциални заплахи, което позволява своевременно отстраняване на нередностите и предотвратяване на по-сериозни нарушения в работата на сървъра;

- защита – сканиране за вируси, конфигуриране на защитната стена, актуализация на операционната система, допълнения към стандартните мерки за сигурност;

- надеждност – максимална надеждност, непрекъсваемост, висока производителност;

- техническа поддръжка – работа с ефективни и съвременни инструменти за отлична техническа поддръжка;

- гъвкавост и високо представяне – високо ниво на представяне, възможност за персонализация спрямо нуждите на Вашия бизнес;

- съхранение и Back-up – загубата на данни може да ви струва скъпо - поради тази причина, е жизнено важно наличието на резервно копие и надеждно съхранение на информация;

WHY US?

Rich experience in project management.

Adequate solutions, perfectionism and functionality.

Successful implementation of projects.

We master the art of being creative.

OUR PASSION FOR WHAT WE DO LED US HERE. OUR VISION GUIDES OUR BUSINESS EVERY DAY - TO PROVIDE THE WORLD WITH THE BEST IT CONSULTING AND SOFTWARE DEVELOPMENT SERVICES IN EUROPE WHILE TAKING CARE OF OUR PEOPLE AND HONORING OUR VALUES.

Get a Call Back

If you need to speak with us about a general query, fill out the form below and we will call you back within the same working day.